Garima Engineering Home Project Our Services Contact

Projects

Residence
House
Residence
House
Residence
House
Residence
House
Residence
House
Residence
House
Residence
House
Residence
House

View All

हाम्रा सेवाहरु

हामी जीवनको हरेक मोडमा केही न केही कुरामा सम्झौता गरिरहेका हुन्छौँ। घर निर्माण गर्नु भनेको जीवनभरको कमाई र मिहेनत एक ठाउँमा लगानी गर्नु हो। यस्तो संवेदनशील कुराको थालनी गर्दा धेरै कुरामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईंको लगानीलाई सही ठाउँमा उपयोग गरेपछि अब सही सहयात्री छान्न जरुरी हुन्छ। तपाईंको यस यात्रामा एक भरपर्दो र विश्वाशिलो नाम Garima Engineering Consultancy लाई सम्झन सक्नुहुन्छ।

भवन निर्माण

निर्माणस्थल को अस्वथ अध्ययन गरिने, जग्गा स्थलको योजना बनाउने, निर्माण सामाग्रीको सहि छनोट गर्ने, निर्माण प्रक्रिया बनाउने र निर्माण सम्पन्न गर्ने, भवन निर्माण गर्ने र निर्माणको व्यवस्थापन गर्ने काम सम्पन्न गरिन्छ ।

आकर्षक 3D

तपाईं आफु ले चाहेको 3D डिजाइन विशेषज्ञ ईन्जिनियर द्वारा तयार गरिनेछ। तपाईं आफ्नो भवनको सबै कुरा राम्रो सँग हेरेर जांच गरी आफ्नो भवन लाई बन्नु अगाडि हेर्न सक्नु हुनेछ।

धितो मुल्यांकन

तपाईं को अचल सम्पत्ति को वास्तविक तथ्य र सरकारी मापदण्डको आधारमा मुल्यांकन गर्ने सेवा प्रधान गर्दछौ। धितो मुल्यांकन बैंकिंग सेवाका लागि महत्वपूर्ण छ। जस्को लागि सम्पूर्ण काग्जात तयार पर्नेमा सहयोग प्रधान गर्द्छौ

उचित मुल्य नक्सा डिजाईन

तपाईं को जग्गा को सम्पूर्ण विवरण अनुसार र स्तनिय सरकारी प्राव्धान अनुसार घर, बिद्यालय, व्यावसायिक भवन, पार्टी प्यालेस को आधुनिक प्रबिधी अनुसार निर्माण गरिन्छ।

भुकम्प प्रनतरोधत्मक Structural Design र Analysis

भूकम्प प्रतिरोधी संरचना र विश्लेषण अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यस मार्फत निर्माण कार्यको सुरक्षा र भूकम्पको प्रभाव जाँच गरिन्छ। भुकम्प प्रतिरोधी संरचना र विश्लेषण मार्फत भूमि क्षेत्र र भवन निर्माण योजना बनाईएको छ

ईन्जिनियरिङ् परामर्श

कुन्नै पनि किसिम को निर्माण भाईसकेको भवन को नक्सा बनाउनु परेमा। interior डिजाईन, जग्गा नापी, भवन को मुल्याङ्कन, कुन्नै पनि ईन्जिनियरिङ परमर्श प्रधान गरिन्छा।

सेवाको लागी आवश्यक काग्जात

हामी जीवनको हरेक मोडमा केही न केही कुरामा सम्झौता गरिरहेका हुन्छौँ। घर निर्माण गर्नु भनेको जीवनभरको कमाई र मिहेनत एक ठाउँमा लगानी गर्नु हो।

नक्सा पासका लागि आवश्यक कागजातहरू
 1. लालपुरजा (फोटोकपी)
 2. नागरिकता (फोटोकपी)
 3. खाका / ट्रेस नक्सा / सर्वेक्षण नक्सा (कुल)
 4. पत्र / राजीनामा / दर्ता पास (फोटोकपी)
 5. कर तिरेको रसिद (फोटोकपी)
 6. फोटो 4 प्रतिहरू
धितो मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक कागजातहरू
 1. लालपुरजा (फोटोकपी)
 2. नागरिकता (फोटोकपी)
 3. खाका/ट्रेस नक्सा/सर्वेक्षण नक्सा (कुल)
 4. पत्र/राजीनामा/दर्ता पास (फोटोकपी)
 5. घरजग्गा कर रसिद (कुल)
 6. चार किल्ला (कुल)
 7. निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र (फोटोकपी)
 8. घरको नक्सा (फोटोकपी)
निर्माण सम्पन्नको लागी आवश्यक कागजातहरू
 1. लालपुर्जा
 2. नागरिकता
 3. नापी नक्सा
 4. तिरो तिरेको रसिद
 5. फोटो २ प्रती
 6. घरको फोटो
अभिलेखिकरनको लागि आवश्यक कागजातहरू
 1. लालपुर्जा (फोटोकपी)
 2. नागरिकता (फोटोकपी)
 3. नापी नक्सा
 4. तिरो तिरेको रसिद
 5. फोटो २ प्रती
 6. घरको फोटो

Contact

Lets get in touch and talk about your next project.

Tokha Office (Head Office)

Samakhusi Office